2 תשובות
501 פרחים
דירוג אמינות מושלם
שתעבור שנה מהחסימה האחרונה
ותק של חצי שנה
מעל גיל 14
וצריך לבקש בצור קשר
501 פלוס פרחים
ותק של חצי שנה פלוס
דירוג אמינות מושלם
מאז החסימה האחרונה שיהיה שנה
תגיש בקשה בצור קשר ברצון להיות נאמן