תשובה אחת
אני לא יודעת מה הוא אומר כמובן, אבל לא מחייב שהוא דיבר עליך.
אבל הכל יכול להיות, וגם יכול להיות שהוא בעניין שלך..