3 תשובות
אני
תגידי לו מה את מרגישה ושאת רוצה להיות איתו
תנסחי את ההודעה כך שיבין אותך ושלא יצחק עליך או משהו תאמרי לו מהו בישבילך ומה את מרגישה כלפיו
line:445