3 תשובות
אני
תגידי לו מה את מרגישה ושאת רוצה להיות איתו
תנסחי את ההודעה כך שיבין אותך ושלא יצחק עליך או משהו תאמרי לו מהו בישבילך ומה את מרגישה כלפיו