2 תשובות
בגלל שהם חושבים שזה רצח.. אבל אם יש רצח של בני אדם זה פחות חשוב להם.
למה שאני אוכל על חשבון חיים של מישהו אחר?