תשובה אחת
את צריכה לשלוח את הטופס
רק ברגע שאת מסיימת את המלווה לילה.

מציע לך לשלוח את הטופס
3 שבועות לפני שנגמר לך המלווה לילה
בכדי שישלחו לך את הרישיון בדואר בזמן.