תשובה אחת
את צריכה להגיש את הטופס חתום ע"י המלווים.
ואז ישלחו לך בדואר את הרישיון מהפלסטיק. עד שלא תקבלי-אסור לנהוג.
באותו הנושא: