4 תשובות
כן למה לא.
אם הוא בגילי ואנחנו מדברים כבר כמה ימים אני לא רואה סיבה שלא להכיר ולהיפתח.
אבל כמובן שלא אחרי הדקה הראשונה.. אבל אני נותנת.
אני לא נתתי אף פעם מספר באינסטגרם
מה? מה פתאום!
רק אם הוא חתיך