תשובה אחת
כן וכן בכל מקום ידרשו רמה מסויימת של מתמטיקה (בעולם)
בישראל במקצועות האלה דורשים 5 יחל מתמטיקה