4 תשובות
כן, לרוב.
Aro
לפעמים
לפעמים
תמיד כי אני סטוקרית