10 תשובות
Seen/Saw
Seen - נראה
Saw - ראה
See'ed
אני חושבת
אנונימית
אגב אם את במבחן או משהו יש דף שלם במילון עם כל המילים ואיך רושמים אותם בעבר.
Saw
see
saw
seen
*******
saw זה גם מסור, פתגם, מימרה, משל