2 תשובות
מה שאת מרגישה, באמת...
לדעתי זה לא מכבד לצלם את הקבר ולעלות לרשת חברתית