תשובה אחת
זה תלוי עם יש לך תנגיף של ההרפס לאחי אין תנגיף הזה אז אנחנו מעבירים סיגריות אחד מהשני לפעמים