3 תשובות
אני חושבת שכן כי אני יודעת שהיו עדויות מהניצולים שם
באותו הנושא: