2 תשובות
מנצל את אנרגית השמש באופן ישיר (הציפוי והצבע ממיר את אנרגית האור באופן מוצלח מאוד לאנריית חום) ומעביר את החום (לא משנה באיזו דרך, יש יותר מאחת) אל המים שבמיכל.
כשמוציאים מים מהדוד, מים חדשים (מי ברז) נכנסים לקצה הדוד ומתחילים להתחמם מהמים ומהשמש שנמצאים שם.
לא אבנתי את השאלה שלחי הודעה בפרטי עם השאלה ואני יענה לך