4 תשובות
בהגדרות
בלחיצה על הסאבים אני כמעט בטוח
בערוץ יש רשומים
אז לוחצים על זה (אפשר רק כשמחוברים)
שואל השאלה:
לא.. שומדבר ממה שאמרתם לא מצליח