תשובה אחת
לא להפסיק לעלות סרטונים ולחפש דבר שלא עשו עוד אני מצרף לינק למדריך טוב מיוטיובר מצליח