3 תשובות
את יכולה להגיד לו שפשוט הזוית הזאת ללוח ממש טובה לך
אם כאילו את לא רוצה להגיד לו את הסיבה האמיתית
תגידי לו שאין לך ספר ואם לא אכפת לא שתישבי לידו
שלא רצית שהוא יהיה לבד