6 תשובות
לא בקטע שלך
שואל השאלה:
הקטע שהוא כן. אחרת למה שהוא יתיחס אלי בצורה אחרת כל כך הרבה זמן ועכשיו פתאום לא
אנונימית
כי עכשיו כבר לא, לגברים נמאס מנשים שלא מראות בהן עניין חזרה
פעם הוא היה בקטע שלך.
עכשיו כבר לא.
זה מאוד פשוט מה העיניין.
את מוזמנת לשאול אותו מהקרה שהפסיקלדבר איתך פתאום..
יכול להיות באמת קרה משהו שגרם לו להפסיק..
שואל השאלה:
חברות שלי טוענות שהוא מנסה לגרום לי לקנא כי כל פעם שהוא מדבר עם מישהי הוא מסתכל עלי אם אני רואה שהוא מדבר למישהי..
אנונימית