4 תשובות
שלא הרגשת טוב
מחזור
קיבלת מחזור
תנסי שלא לראות אותה ואם כן ראית אותה ותגידי שלא הרגשת טוב אז שחררו אותך