3 תשובות
הקאתי
לא הרגשתי טוב היה לי סחרחורת
לשחק אותה צולע ולהגיד שנפלת