8 תשובות
אימפולסיביות
אני חושב... אנרגטי
אכפתיות
נמרץ?
אני חושבת מתלהב
פזיז. פזיזות.
נראלי שההפך מאדם אדיש זה אדם שהוא רגיש (חווה רגשות מהר ונורא אכפת לו ממש קורה סביבו וזה עלול לפגוע בו ישירות במהירות)