10 תשובות
54 ומטה (:
ציון מתחת ל55
55 ומטה
55 ומטה או 54
55 ומטה
54 ומטה.
55 ומטה
50 ומטה
מתחת ל-55