2 תשובות
לא
צצצ
אם הציון נכשל, אז איך אפשר לעבור בהצלחה..?