2 תשובות
שים כובע, טמבל.
1. כובעים על הראשים תיקים על הגבות.
2. לאף אחד מהמורים עוד לא היה מחזור כזה
3.