2 תשובות
שנמות נגיע לגן עדן כי אנחנ בגהנום עכשיו
אנונימית
אנחנו האיכות אתם הסביבה