4 תשובות
לא
זה צום, בצום לא אוכלים. אז לא.
כל מה שהוא לא מים לא נכנס לפה.