תשובה אחת
בצום לפני בדיקת דם, מותר לשתות רק מים אלא אם נאמר אחרת.
line:445
באותו הנושא: