תשובה אחת
הסניפים פתוחים עד 12:00 והמוקדים עד 13:00.