תשובה אחת
המשפט האמיתי הוא בת ישראל יופייך נמדד בצניעותך
הכוונה של המשפט המקורי, זה שמה שעושה בנות יפות זה שהן יתלבשו בצניעות
המשפט שאת כתבת זה שמה שעושה בנות יפות זה שהן יעשו מה שבא להם