תשובה אחת
את מקבלת התראה כזאת:
"עמיר הצטרף לאפליקציה בדוק איזה שם חדש יש לך"

יש לזה 2 אופציות:
או שהוא הצטרף לאפליקציה עכשיו.
או שהוא עכשיו הוסיף אותך לאנשי הקשר שלו ולכן קיבלת את ההתראה.