3 תשובות
כי הם מתגעגעים.
יש מקרים שהגעגוע מנצח את האגו

ויש גם מקרים שאפשר לומר שלא חוזרים לים של טעויות בגלל טיפה של געגוע.
הם נכנעים לרגש שעדיין קיים.
רוב הזוגות שחוזרים נפרדים שוב בשלב מאוחר יותר, מתוכם, הרוב בגלל אותה הסיבה כמו בפעם הראשונה.