4 תשובות
שואל השאלה:
מה לא תמיד?
לפי דעתי זה תלוי למה הם נפרדו?
פג תוקף
שואל השאלה:
לא יודעת למה הם ניפרדו