תשובה אחת
1. מספר החלקיקים והמסה של החלקיקים לא השתנו והרווחים בין החלקיקים קטנו.