2 תשובות
דוגמא
יוסי אכל תפוח
בשביל למצוא מושא שואלים על הפועל ( נושא)
מה אכל? תפוח = מושא
אם יש מילה שאחרי המילה "את" זה בכלל מקל
אכלתי את התפוח (התפוח מושא)
לקחתי את המפתחות (המפתחות מושא)