תשובה אחת
תחפשי נושא ותשאלי אותו וכך תפתחו אחד לשני