14 תשובות
לדעתי זה בסדר אם זה בהסכמה של כולם.
חח בחיים לא יתנו לכם המורות יצחקו לכם בפנים
לא יתנו לך
לא ירשו לכם. רק בנים עם בנים ובנות עם בנות.
כי המורות לא רוצות שבנים ובנות יעשו דברים מסויימים
כי זה פרטיות וזה
ודרך אגב זה אבקש
המורה כבר אמרה מראש שאי אפשר
כן ביקשנו אפילו לא נתנו לנו ללכת לידרים של בנים רק לבקר אותם וכאלה אז נראה לך שיתנו לך לישון איתם
אה וגם המקלחות והכל...
לא יעזור אם תבקשו הם לא יתנו לכן, המורות לא רוצות שתחזרו יותר ממה שיצאתם (אם הבנת על מה אני מדברת).
ככה זה תמיד הנהלים. רוצים להימנע ממצב שתתחילו לעשות משהו מיני באמצע הטיול שנתי... הם יכולים להיות אצלך בחדר עד הכיבוי אורות. לישון לא
בתי ספר לא נותנים
מה זה למה לא? אתם יוצאים נגיד 100 אף אחד לא רוצה שתחזרו 101 אם הבנת
אנונימית
אין סיכוי שיתנו לכם