8 תשובות
בכל עת אולי?
אם ה"תרצה" קריטי את יכולה להוסיף "בכל עת בו תחפוץ" או משהו.
זה נראה לי הכי גבוה
כאשר רצונך יבוא על מקומו?
(סתם עלה לי לראש מקווה שעזרתיXD)
"כאשר תחפוץ"
בכל עת אשר אתה חפץ בו.
בכל זמן
בכל זמן שאתה מעוניין
כאשר תחפוץ
ל"תרצה" יש גם "תחפוץ" ו "מעוניין" אז אפשר לשלב את זה במשפט
בכל זמן /עת שתחפוץ?
כשתיהיה מעוניין
בזמן שיהיה לך מתאים ונכון עבורך