4 תשובות
רק אם מדובר ברופא דרך אותה קופה שאליה אתה רשום.
אם מדובר ברופא שהגעת אליו בצורה פרטית - הרופא שלך לא יראה את המרשם במערכת הממוחשבת
אסור לו להראות אבל יכול לראות
רק אם זה באותה הקופה, אז הוא יכול לראות
יש סודיות רפואית ואסור לו להראות את התיק שלך לאף אחד
כן לצערי כן הוא יכול לדעת הכול על תיק רפואי שנעשה באותה הקופה