4 תשובות
כן לצערי כן הוא יכול לדעת הכול על תיק רפואי שנעשה באותה הקופה
רק אם זה באותה הקופה, אז הוא יכול לראות
יש סודיות רפואית ואסור לו להראות את התיק שלך לאף אחד
אסור לו להראות אבל יכול לראות
רק אם מדובר ברופא דרך אותה קופה שאליה אתה רשום.
אם מדובר ברופא שהגעת אליו בצורה פרטית - הרופא שלך לא יראה את המרשם במערכת הממוחשבת