2 תשובות
אנחנו נסדר את זה בהקדם.
שתשתמש במספר של אחד הורים שלה