תשובה אחת
שואל השאלה:
אבל כבר קיבלתי משכורת של היומיים