תשובה אחת
1 - על כל 3 מבוגרים יש 2 צעירים. אפשר לחלק, ונקבל שעל כל צעיר אחד יש "1.5" מבוגרים, אז התשובה היא נכון.
2 - נתון שהיחס בין מספר המבוגרים למספר הצעירים הוא 3:2. זה אומר שיכולים להיות 6 מבוגרים ו 4 צעירים, או 9 מבוגרים ו 4 צעירים, או כל חלופה אחרת, מה שאומר שהתשובה כאן היא לא ניתן לדעת.
3 - כאן מפתה לענות "לא ניתן לדעת", אבל אם ננסה לשחק עם המספרים האפשריים של אנשים במקהלה נראה שאין מצב שבו יש 12 אנשים, ולכן התשובה היא לא נכון.
4 - נניח שיש 2 צעירים ו 3 מבוגרים, שזה סך הכל 5 אנשים. מכאן אפשר להסיק שמתוך 5 האנשים שיש 2 מהם צעירים, כלומר הצעירים מהווים 2/5 מכלל האנשים.