תשובה אחת
אם אני זוכר נכון אנטר, אבל עבר כמה שנים טובות מאז ששיחקתי.