7 תשובות
שואל השאלה:
דיי לחרטט נוו תענו תשובה נורמאלית
תרנגולת וחצי מטילה ביצה וחצי ביום וחצי, ולכן תרנגולת וחצי מטילה ביום אחד ביצה אחת, ותרנגולת אחת מטילה ביום אחד שני שליש ביצה
ביצה אחת. כמו שביום וחצי תרנגולת וחצי מטילה ביצה וחצי. אז מן הסתם שתרנגולת אחת ביום אחת תטיל ביצה אחת
ביצה אחת
שלושת רבעי ביצה
ביצה אחת
ביצה וחצי.