16 תשובות
12...
שתיים עשרה
12 חודשים
לא תאמיני! זה יהיה סנסציוני אבל 12!
12... לא רוצה להעליב אבל זה כמו לדעת א, ב
12 חודשים אבל כאשר יש שנה מעוברת אז זה 13 חודשים כי יש אדר א' ואדר ב'
12
12 חודשים.. :)
12 חודשים, אם זה שנה מעוברת זה 13 :)
12 חודשים 365 ימים
12 חודשים
שנה לועזית - 12
שנה עברית - 12 ובשנה מעוברת 13