2 תשובות
כן בהגדרות
לא זה או שכולם יראו או רק אנשי קשר או אף אחד