תשובה אחת
מגמות אלו מקצועות בחירה, יש מקצועות שאפשר להגביר ולקבל עוד יחידות בתעודה, בכל בית ספר יש אופציות שונות.
באותו הנושא: