2 תשובות
ברור, אני כאן
לא הייתי אומר טוב אבל אני יכול לנסות