6 תשובות
לרנון
לזרוח
אנונימית
לצהול.
לעלוז (?)
לרנון לא קיים, להעליז לא קשור. לצהול לא נכון. לעלוז או להתרונן יהיו נכונים.
להיות ברקיע השביעי,