תשובה אחת
את יכולה לשאול במספרות, הרבה מספרות גם מוכרות צבעים וכאלה