תשובה אחת
יש מספרה שעושה ראסטות בצבעים בתל אביב בקינג ג'ורג ליד החנות נעליים "ג'יפה"
מקווה שעזרתי